Imate pitanje?

kontaktirajte nas!

x
Email:

Pitanje:

Certificiramo..

 • Obveza certificiranja
  detaljnije
 • Zgrade
  stambene, poslovne, nestambene detaljnije
 • Kuće i stanovi
  Nove i postojeće kuće i stanovi detaljnije
 • SAVJETI
  vlasnicima starih stanova i kuća
  detaljnije
 • Preporučamo
  linkovi, literatura i savjeti
  detaljnije
 • Naša kolumna
  članci iz časopisa Hausbau
  detaljnije

Obavijest vlasnicima nekretnina


Shodno činjenici da se implementacijom EU direktiva, u kratkom roku pojavljuje mnoštvo novih Zakona i Pravilnika na raznim poljima djelatnosti, pa ih je građanima i poduzetnicima sve teže pratiti, CENTAR ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE pokrenuo je inicijativu informiranja vlasnika nekretnina, investitora, agencija za prodaju nekretnina, oglašivača za prodaju/najam nekretnina,  portala i medija o novim propisima, po pitanju prodaje, najma, lizinga i oglašavanja nekretnina u tu svrhu.

Važeći PRAVILNIK O ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA  u članku 12. Propisuje, da je danom ulaska Hrvatske u EU:

 1. Vlasnik nekretnine (kuće, stana, poslovnog prostora) dužan prilikom prodaje, iznajmljivanja, leasing, ili davanja u zakup, osigurati energetski certifikat i dati ga na uvid potencijalnom kupcu, unajmljivaču ili zakupoprimcu. Kod prodaje nekretnine (kuće, stana, poslovnog prostora) energetski certifikat mora biti na uvidu prilikom sklapanja Ugovora o kupoprodaji i njegov je sastavni dio.
 2. Kada se oglasi za nekretnine koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup, objavljuju u medijima, tada se u oglasu mora navesti i energetski razred te nekretnine. Shodno navedenom, nekretnina koja se oglašava u gore navedene svrhe mora posjedovati svoj ENERGETSKI CERTIFIKAT iz kojeg je vidljivo kojem energetskom razredu oglašavana nekretnina pripada.

KAZNENE ODREDBE
Sukladno Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji  (152/0855/12) predviđene su slijedeće kaznene odredbe:

PREDVIĐENE KAZNENE ODREDBE ZA PRAVNE OSOBE
Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu investitora ako prije početka korištenja građevine, odnosno njezinog posebnog dijela ne ishodi energetski certifikat zgrade. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu investitora ako prije početka korištenja građevine, odnosno njezinog posebnog dijela ne ishodi energetski certifikat zgrade. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik građevine ako ne provede energetski pregled građevine i pregled sustava za grijanje i klimatizaciju zgrade, odnosno ako ne osigura energetski certifikat zgrade ili njezinog dijela kod prodaje, iznajmljivanja ili davanja u zakup i ako javno ne izloži energetski certifikat zgrade za koju je izlaganje energetskog certifikata propisano Zakonom. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

PREDVIĐENE KAZNENE ODREDBE ZA FIZIČKE OSOBE
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu vlasnika ako ne provede energetski pregled građevine i pregled sustava za grijanje i klimatizaciju zgrade, odnosno ako ne osigura energetski certifikat zgrade ili njezinog dijela kod prodaje, iznajmljivanja ili davanja u zakup i ako javno ne izloži energetski certifikat zgrade za koju je izlaganje energetskog certifikata propisano Zakonom.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba u svojstvu investitora ako prije početka korištenja građevine, odnosno njezinog posebnog dijela ne ishodi energetski certifikat zgrade.

Partneri