Imate pitanje?

kontaktirajte nas!

x
Email:

Pitanje:

Certificiramo..

 • Obveza certificiranja
  detaljnije
 • Zgrade
  stambene, poslovne, nestambene detaljnije
 • Kuće i stanovi
  Nove i postojeće kuće i stanovi detaljnije
 • SAVJETI
  vlasnicima starih stanova i kuća
  detaljnije
 • Preporučamo
  linkovi, literatura i savjeti
  detaljnije
 • Naša kolumna
  članci iz časopisa Hausbau
  detaljnije

O certifikatu


Što je energetski certifikat?


Energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 36/10), a izdaje ga ovlaštena osoba.

Energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, a provodi ga ovlaštena osoba.

Zašto se uopće provodi taj postupak?


Obveza energetskog certificiranja zgrada proizlazi iz Direktive europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada (EPBD) od 16. prosinca 2002. godine nastale pod utjecajem Kyoto protokola (prema kojemu su zemlje članice bile u obvezi smanjiti emisije ugljičnog dioksida za 8% do 2010.g.)

EPBD - Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada, najznačajniji zakonodavni instrument na području energetske učinkovitosti zgrada donesena je 16. prosina 2002. godine sa ciljem promocije poboljšanja energetskih svojstava zgrada primjenom ekonomski isplativih mjera, a zbog potrebe ostvarenja zahtjeva Kyoto protokola i sigurnosti opskrbe energijom. Ova Direktiva od zemalja članica zahtjeva se da:

 • primjene minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti na nove zgrade
 • primjene minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti na postojeće velike zgrade (korisne površine veće od 1000 m2) kada se one podvrgavaju velikim obnovama
 • provedu energetsko certificiranje zgrada
 • provode redovitu kontrolu kotlova za grijanje i sustava za klimatizaciju
 • osiguraju dovoljan broj stručnih i/ili ovlaštenih osoba za provođenje redovitih kontrola kotlova za grijanje i sustava za klimatizaciju, te za certificiranje zgrada
 • provode stalne promidžbene aktivnosti sa svrhom informiranja i podizanja svijesti o energetskoj učinkovitosti zgrada.

Rok za prijenos ove Direktive za zemlje članice završio je 04. siječnja 2006. g. Zbog poteškoća kod ispunjenja uvjeta osiguranja dovoljnog broja stručnih i/ili ovlaštenih stručnjaka za provođenje energetskog certificiranja zgrada i kontrole kotlova za grijanje i sustava za klimatizaciju, zemljama članicama je omogućeno da koriste produženi rok od još tri godine (do početka siječnja 2009.) za puni prijenos ove Direktive.

Izgled certifikata

Izgled samo prve stranice

Partneri